Місцезнаходження і площа підприємства

Державне підприємство "Попільнянське лісове господарство" - далі лісгосп, розташований в південно-східній частині Житомирської області на території Попільнянського, Ружинського, Коростишівського, Брусилівського, Андрушівського адміністративних районів.
Поштова адреса:13501, смт Попільня, Житомирська обл., вул. Богдана Хмельницького, 61

Завантажити у форматі:

Організаційна структура та загальна площа

Найменування лісництв, місцезнаходження контор Адміністративні райони Загальна площа, га
Ходорківське кв. 104 Коростишівський 5407,2
Брусилівський 177,3
Андрушівський 43,9
Разом по лісництву 5628,4
Корнинське кв. 51 Попільнянський 4319,3
Брусилівський 554,1
Разом по лісництву 4873,4
Андрушівське кв. 17 Андрушівський 5738,5
Разом по лісництву 5738,5
Попільнянське кв. 34 Попільнянський 2821,3
Андрушівський 375,9
Разом по лісництву 3197,2
Ружинське кв.55 Ружинський 4322,0
Разом по лісництву 4322,0
ВСЬОГО по лісгоспу 23759,5
в тому числі по районах:
Коростишівський 5407,2
Брусилівський 731,4
Андрушівський 6158,3
Попільнянський 7140,6
Ружинський 4322,0
 

Завантажити у форматі:

Віднесення лісів до міських, селищних та сільських рад

Назви рад народних депутатів Перелік кварталів Площа, га
Ходорківське лісництво
Коростишівський район
Щиглівська сільська рада 1-108 5407,2
Андрушівський район
Яроповецька сільська рада 112 43,9
Брусилівський район
Скочищенська сільська рада 109-111 177,5
Всього по лісництву: 5628,4
Корнинське лісництво
Попільнянський район
Білківська сільська рада 63-96 1721,6
Корнинська сільська рада 13-29,48-52,56-59,61 1257,8
Кривенська сільська рада 36-39,45-47 349,0
Липківська сільська рада 30-35,40-44 508,0
Сущанська сільська рада 53-55,60,62 283,1
Турбівська сільська рада 9-12 199,8
Разом по району: 4319,3
Брусилівський район
Брусилівська сільська рада 1-8 554,1
Всього по лісництву: 4873,4
Андрушівське лісництво
Андрушівський район
Андрушівська міська рада 6-26,112 942,0
Городківська сільська рада 59,63,64,66-81,109-111 1139,0
Зарубинецька сільська рада 1-5 290,9
Забарська сільська рада 82 92,0
Каменівська сільська рада 103-106 224,0
Крилівська сільська рада 83-84 145,1
Міньковецька сільська рада 27,30-32,35-37,41-50,54-55 916,0
Малоп’ятигірська сільська рада 107-108 136,7
Нефоращинська сільська рада 85-102 940,0
Павелківська сільська рада 28,29,33,34,38-40,51-53,56-58,60-62, 65 912,1
Бровківська сільська рада 113 0,7
Всього по лісництву: 5738,5
Попільнянське лісництво
Попільнянський район
Василівська сільська рада 45,46 116,1
Великолісівецька сільська рада 14,30,31 187,7
Єрчицька сільська рада 41-42 184,0
Жовтнева сільська рада 19-29 474,2
Котлярська сільська рада 8-10 174,3
Миролюбівська сільська рада 15-18 185,6
Паволоцька сільська рада 48-60 508,4
Попільнянська сільська рада 32-40 576,5
Романівська сільська рада 43-44 101,0
Саверецька сільська рада 47 82,0
Сокільчанська сільська рада 11-13 238,0
Попільнянська селищна рада 61 0,8
Разом по району: 2821,3
Андрушівський район
Мостівська сільська рада 5-7 173,0 г
Любимівська сільська рада 1-4 202,9
Разом по району: 375,9
Всього по лісництву: 3197,2
Ружинське лісництво
Ружинський район
Ружинська селищна рада 35-63 1430,4
Білилівська сільська рада 28,29-31,81 176,3
Вербівська сільська рада 19-24 398,3
Вільнопільська сільська рада 26-27 264,0
Верхівнянська сільська рада 1-5,73-79,25,80 762,0
Вчерайшенська сільська рада 6-12 362,3
Голубівська сільська рада 32-34,83 137,8
Городоцька сільська рада 70-72 177,5
Немиренецька сільська рада 65-69 254,4
Топорівська сільська рада 64,82 99,1
Шпичинецька сільська рада 13-18а 250,8
Крилівська сільська рада 85 7,6
Ягнятинська сільська рада 84 1,5
Всього по лісництву: 4322,0
Всього по лісництву: 23759,5

Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт

Попільнянський держлісгосп, нині Державне підприємство "Попільнянське лісове господарство", створено в 1936 році згідно з постановою ЦВК і СНК від 2 липня 1936 року.
В 1979 році у зв’язку з скороченням штату адміністративного персоналу, лісгосп був розформований. Три лісництва (Попільнянське, Корнинське і Андрушівське) були підпорядковані Коростишівському лісгоспу, а Ружинське лісництво – Бердичівському.
В 1991 році з метою вдосконалення управління лісогосподарським виробництвом, відповідно до наказу Міністерства лісового господарства УРСР від 06.06.1991 року було організовано ДП "Попільнянське ЛГ".
Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу ДП "Попільнянське ЛГ" було проведено в 1937 році. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1946, 1957, 1967, 1977, 1987, 1997 роках. В архіві державного підприємства збереглися наступні лісовпорядні матеріали: планшети, таксаційні описи, плани лісонасаджень, карти-схеми, проекти організації і розвитку лісового господарства.
Попереднє лісовпорядкування було проведено в 1997 році Комплексною експедицією ВО "Укрдержліспроект". Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року за І розрядом лісовпорядкування. З 1998 року до 2008 року Комплексна експедиція проводила безперервне лісовпорядкування, відповідно до вимог "Технологічної інструкції з безперервного лісовпорядкування лісового фонду України" (1994).
Суть лісовпорядкування полягає в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносили в повидільну таксаційну і картографічну бази даних, які підтримували в актуалізованому стані. Під час безперервного лісовпорядкування здійснювали контроль за якістю виконання лісогосподарських заходів і лісокористування, визначали місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводили аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводили на всі рівні господарського управління.

Завантажити у форматі:

Основні показники проведеного лісовпорядкування

Показники Одиниці вимірювання Обсяги
1. Площа лісовпорядкування га 23759,5
в.т.ч. з використанням ортофотопланів. га 23759,5
2. Кількість кварталів шт 467
3. Площа кварталів:
–максимальна га 152
–мінімальна га 8
–середня га 50,8
4. Кількість таксаційних виділів шт 7853
5. Середня площа таксаційного виділу га 3,0
6. Закладено площадок вимірювально-
перелікової таксації шт 172
7. Закладено площадок на визначення сум площ поперечних перерізів деревостанів шт 1896
8. Закладено пробних площ – усього шт 5
в т.ч. на рубки догляду* шт 4
9. Кількість планшетів шт 38
Нинішнє лісовпорядкування проведено Комплексною експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об’єднання у 2008 році за І розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями протоколу першої лісовпорядної наради, протоколу технічної наради за підсумками польових робіт в державному підприємстві та протоколу технічної наради за підсумками польових робіт в державних підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. Лісовпорядкування 2008 року проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.
Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали геодезичні дані державних актів на право постійного користування землею, матеріали ортофотопланів, планшети минулого лісовпорядкування та матеріали  безперервного лісовпорядкування.
Зміна площі за ревізійний період пов’язана з прийняттям земель від бувших сільськогосподарських підприємств 143,4 га і уточнення площі урочищ при виготовленні державних актів (-14,5 га).
Таксація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом, основаному на поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною і переліковою таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для коригування запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот під час вибіркової вимірювальної і перелікової таксації використовувались таблиці "Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0", розроблених кафедрою лісової таксації УСГА, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.
Крім зазначених таблиць, використовували таблиці для товаризації експлуатаційного фонду, розроблені кафедрою  лісової таксації Аграрного університету України.

Завантажити у форматі:

Зміна площі за ревізійний період

Найменування лісництв Найменування адміністративних районів Площа в га за даними
Теперішнього лісовпо-рядкування Попереднього лісовпо-рядкування Державного акту на 1.01.2008 року
Ходорківське Коростишівський 5407,2 5411 5407,2
Брусилівський 177,3 178 177.3
Андрушівський 43,9 43.9
Разом по лісництву 5628,4 5589 5628,4
Корнинське Попільнянський 4319,3 4261 4319,3
Брусилівський 554,1 554 554,1
Разом по лісництву 4873,4 4815 4873,4
Андрушівське Андрушівський 5738,5 5748 5738,5
Разом по лісництву 5738,5 5748 5738,5
Попільнянське Попільнянський 2821,3 2821 2821,3
Андрушівський 375,9 377 375,9
Разом по лісництву 3197,2 3198 3197,2
Ружинське Ружинський 4322,0 4281 4322,0
Разом по лісництву 4322,0 4281 4322,0
ВСЬОГО по лісгоспу 23759,5 23631 23759,5
в тому числі по районах:
Коростишівський 5407,2 5411 5407,2
Брусилівський 731,4 732 731,4
Андрушівський 6158,3 6125 6158,3
Попільнянський 7140,6 7082 7140,6
Ружинський 4322,0 4281 4322,0
Лісовпорядні роботи проводили за новим поділом лісів на категорії у відповідності з постановою КМ України від 16.05.07р. №733 «Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок». Детальні відомості про обсяги виконаних лісовпорядних робіт приведені в приймально-здавальному акті.

Природно-кліматичні умови

Згідно із лісорослинним районуванням територія лісгоспу відноситься до лісогосподарської області – Лісостепу, крім Ходорківського лісництва, яке відноситься до Центрального Полісся.
Клімат району розташування лісгоспу помірно-континентальний. Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень – пізні весняні і ранні осінні заморозки, які пошкоджують молоді пагони дуба, горіха грецького і інших порід; а сильні вітри в окремі пори року, спричиняють появу вітровалів і буреломів.
Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою хвилясту рівнину. Ґрунтоутворюючими породами служать воднольодовикові і давньоалювіальні відклади на яких формуються дерново-підзолисті ґрунти, а також лесовидні безкарбонатні, покривні і мергелізовані суглинки, на яких формуються сірі лісові ґрунти.
За механічним складом ґрунти Ходорківського та Корнинського лісництв – супіщані та легко суглинисті; Андрушівського, Попільнянського та Ружинського лісництв - легко суглинисті, рідше супіщані. В межах типів ґрунтів, виділені підтипи – групи ґрунтів, які якісно відрізняються виразністю основного процесу ґрунтоутворення. Так, в межах підзолистого типу ґрунтів дерново-підзолистий підтип займає 90 % в типі сірих ґрунтів підтип світло-сірих ґрунтів займає переважну частину.
Процес ерозії ґрунту знаходиться в прямій залежності від рельєфу місцевості, ґрунтоутворюючих порід і ступеня заліснення території. Найбільш схильні до ерозії сірі лісові ґрунти Ружинського лісництва, де місцевість пересічена багато чисельними балками.
В даний час ерозійні процеси практично згасли в результаті заліснення схилів балок. Лінійна ерозія (утворення ярів) періодично себе проявляє під час великих атмосферних опадів або танення снігу. Тому, в даних умовах ліс відіграє протиерозійне значення – зберігає схили від змиву ґрунту та утворення ярів.

Завантажити у форматі:

Кліматичні показники

Найменування показників Одиниці вимірювання Значення Дата
1. Температура повітря:
– середньорічна градус 9,4
– абсолютна максимальна градус 36
– абсолютна мінімальна градус 35
2. Кількість опадів на рік мм 530
3. Тривалість вегетаційного періоду днів 205
4. Пізні весняні заморозки 15.05
5. Перші осінні заморозки 15.09
6. Середня дата замерзання рік 15.12
7. Середня дата початку паводку 15.03
8. Сніговий покрив:
– товщина см 23
– час появи 15.12
– час сходження у лісі 15.03
9. Глибина промерзання ґрунту см 55
10. Напрям панівних вітрів за сезонами:
– зима румб З
– весна румб ПдЗ
На річках, що протікають в зоні діяльності лісгоспу, умовах пересіченого рельєфу створено багато чисельні ставки. Територія лісгоспу розташована в басейнах рік Ірпінь, Роставиця, Тетерів/
За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих.
На долю земель з надмірним зволоженням припадає 4,5% площі, вкритих лісовою рослинністю земель. Болота займають площу 360 га.

Завантажити у форматі:

Найменування рік та водоймищ Куди впадає Загальна протяжність водойми, км Швидкість течії, км/ год Ширина, м Глибина, м Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, озер, водоймищ, м
згідно нормативів фактична
р. Ірпінь р. Дніпро 162 4 5-10 2 400 400
р. Роставиця р. Рось 116 3 15-30 2-3 400 400
р. Кам`янка р. Рось 105 4 8-12 1-2 400 -
р. Унава р. Ірпінь 87 4 5-10 2 300 -
р. Гуйва р. Тетерів 97 4 10-15 2-3 300 300
р. Пустоха р. Гуйва 33 4 5-10 1-2 150 -
р. Постел р. Роставиця 31 3 5-7 1-2 150 -
р. Дубовик р. Тетерів 34 2 5-7 1-2 150 150
Водосховище «Лісове» р. Ірпінь 330 400 400
Водосховище «Суданське» р. Ірпінь 130 400 400
Тому, в даних умовах ліс відіграє важливе протиерозійне значення – зберігає схили від змиву ґрунту та утворення ярів.

Характеристика лісового фонду

Основним напрямком ведення лісового господарства в ДП «Попільнянське ЛГ» є організація безперервного, невиснажливого і раціонального користування лісом для планомірного задоволення потреб народного господарства і населення в деревній та іншій лісовій продукції.
Основним завданням ДП «Попільнянське ЛГ» є:
  • • забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, а також охорони, захисту, раціонального використання й відтворення ресурсів лісу, мисливської фауни, підвищення ефективності лісового та мисливського господарства;
  • • здійснення державного управління, регулювання і контролю у сфері лісового та мисливського господарства;
  • • розробка та організація виконання регіональних програм у сфері захисту, підвищення продуктивності, раціонального використання і відтворення лісів, а також у розробці й виконанні таких програм з питань використання та відтворення мисливської фауни, розвитку мисливського господарства, організації лісовпорядкування.
Ліси лісгоспу за своїм екологічним і соціально-економічним значенням та місцезнаходженням виконують переважно захисні, кліматорегулюючі, водоохоронні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення. Вони відіграють значну роль у розвитку регіональної економіки, поліпшенні навколишнього природного середовища.
Основними напрямками ведення лісового господарства в лісгоспі є:
  • • лісопаркова частина лісів зеленої зони служить місцями відпочинку місцевих жителів. В цілях оздоровлення тут рекомендується проводити вибіркові санітарні рубки та рубки догляду за лісом;
  • • ліси зелених зон, які виконують важливі захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі функції є і місцями відпочинку населення. Тут передбачено проведення комплексних заходів по оздоровленню насаджень: рубки догляду, санітарні рубки;
  • • захисні смуги лісів вздовж залізничних та автомобільних доріг, експлуатаційні ліси, спецзони і спецсмуги, котрі виділені з метою забезпечення народного господарства високосортною деревиною.
Аналіз сучасного розподілу площі лісового фонду за категоріями лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю дозволяє зробити висновок, що лісові землі в практичній діяльності ДП «Попільнянське лісове господарство» використовуються ефективно.
Основними причинами змін вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок є рубки головного користування, заліснення невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, переведення незімкнутих лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки. Збільшення запасу насаджень викликане природнім ростом насаджень, зміною середніх таксаційних показників, а також заниженням запасів попереднім лісовпорядкуванням.
Лісове господарство району розташування ДП «Попільнянське лісове господарство» істотно впливає на загальний напрям розвитку народного господарства іншими факторами: випуск виробів народного споживання, збирання грибів, ягід, лікарської сировини. Порівняно багатий та різноманітний тваринний світ: зустрічаються лосі, кабани, косулі, лисиці та зайці. Тому підприємством виконується комплекс біотехнічних заходів, направлених на збереження та відтворення мисливської фауни.
Основним напрямком ведення лісового господарства в лісах ДП «Попільнянське лісове господарство» є збереження і підвищення природоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, естетичних та інших корисних функцій лісу, а також задоволення потреб у деревині, недеревній лісовій продукції та рекреації.
Враховуючи важливість задач з охорони навколишнього середовища і покращенню економічної обстановки, ліси займають у вирішенні цієї проблеми одне з ведучих місць. Тому, підприємству потрібно раціонально об’єднувати господарські і природоохоронні задачі, використовуючи для цього рекомендації лісовпорядкування.
Аналіз господарської діяльності за ревізійний період, дозволяє в цілому оцінити екологічний стан лісів ДП «Попільнянське лісове господарство» на рік лісовпорядкування добрим. Отже, аналізуючи дані, наведені в цьому розділі, можна зробити висновок, що природні та економічні умови сприяють веденню інтенсивного лісового господарства в ДП «Попільнянське ЛГ».