Лісовідновлення

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, на зрубах ревізійного періоду.
Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (149 га) і лісосік ревізійного періоду (2095,6 га) потребують лісовідновлення  2074,6 га. Решту площі 22,1 га призначена для потреб мисливського господарства і відпочинку. З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі  169,8 га. На всій іншій площі (1887,5 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом. Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.
Вся площа лісових ділянок, які потребують штучного відновлення і розведення лісу віднесена до ділянок лісокультурного фонду, які доступні для господарського впливу.
Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 5 років.
Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий також 5 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом збереження та догляду за підростом господарсько-цінних порід при проведенні рубок , а також шляхом мінералізації ґрунтового покрову.
Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийняті в середньому 5 років.

Завантажити у форматі:

Розподіл невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду за видами господарського впливу (площа, га)

Показники Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю Зруби ревізійного періоду Разом
зруби галявини, пустирі разом головного користування Інших суцільних рубок
Усього лісових ділянок 209,6 73,0 282,6 1783,1 29,1 2094,8
Лісові культури на яких забезпечуються природне поновлення лісу 54,9 1,7 56,6 113,2 169,9
- хвойними породами 9,3 9,3 1,7 11,0
- твердолистяними породами 2,1 2,1 2,1
Лісокультурний фонд 154,7 33,0 188,5 1669,9 29,1 1887,5
Створення плантацій новорічних ялинок 16,2 16,2 16,2
Лісові ділянки, що не проектують під лісовідновлення 22,1 22,1 22,1
 

Завантажити у форматі:

Запроектовані обсяги лісовідновлювальних заходів на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду (площа, га; чисельник – запроектована лісовпорядкуванням; знаменник – прийнято 2-ою л/в нарадою при розходженні)

Породи, запроектовані для відновлення Категорії лісових ділянок Разом
не вкриті лісовою рослинністю лісосіки ревізійного періоду
головного користування інших суцільних рубок
Лісові культури
Сосна звичайна 114,1 915,1 29,1 1058,3
Дуб звичайний 74,4 700,2 774,6
Береза повисла 54,6 54,6
Разом 188,5 1670,4 29,1 1887,5
Природне поновлення
Сосна звичайна 9,3 1,7 - 11,0
Дуб звичайний 2,1 - - 2,1
Вільха чорна 45,2 111,5 156,7
Разом 56,6 113,2 169,8
Усього по лісгоспу
Сосна звичайна 123,4 916,8 29,1 1069,3
Дуб звичайний 76,5 700,2 776,7
Береза повисла 54,6 54,6
Вільха чорна 45,2 111,5 156,7
Разом: 245,1 111,5 29,1 2057,3
Із загального обсягу на площі 429 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням великомірних саджанців.
Протягом перших 4-х років за лісовими культурами проектується проведення 10-ти кратного догляду за схемою: 4-3-2-1.
Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 17794 га або в середньому щорічно 1779 га.
Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами не проектується з екологічних міркувань.
Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 150 га. Доповнення культур передбачається проводити сіянцями та саджанцями цінних порід, вік яких повинен відповідати віку культур, які доповнюються.

ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

Лісовпорядкуванням передбачається створення лісових культур на землях, непридатних  для ведення сільського господарства в аграрних підприємствах в зоні діяльності лісгоспу на площі 200 га.