7 червня 2016 році всі ліси ДП "Попільнянське лісове господарство" були сертифіковані відповідно до вимог FSC® (FSC-C130569).

На сьогоднішній день однією з дієвих міжнародних систем лісової сертифікації є Forest Stewardship Council® (Лісова Опікунська Рада).

FSC® – міжнародна недержавна організація, метою якої є розвиток екологічно орієнтованого лісокористування через систему лісової сертифікації.

Система ведення лісового господарства у лісгоспі приведена у відповідність до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку. Метою сертифікації лісів - є забезпечення економічно- екологічно- і соціально-збалансованого ведення лісового господарства. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення.

Під час проведення аудиту дана оцінка відповідності системи ведення лісового господарства та походження лісової продукції та продукції її переробки встановленим вимогам (стандартам) FSC-STD-01-001 "Принципы и Критерии Лесного попечительного совета" (2000 г.); FSC-STD-40-201 "Стандарт FSC по маркировке на продукцию"; FSC-STD-40-005 "Стандарт FSC для контролирующей древесины, не сертифицированной по системе FSC"; FSC-STD-30-010 "Требования FSC управляющих лесами предприятий, поставляющих контролируемую древесину, не сертифицированную по системе FSC, стандарт ISO 14021 "Экологические торговые знаки и заявления – собственные экологические заявления" (второй тип экомаркировки, (1999 г.). "Требования FSC по использованю владельцами сертификатов торговых знаков FSC в случаях применения товарного знака вне продукции”.

Лісова сертифікація не має на меті отримання прибутку, а лише певних ринкових переваг. За результатом сертифікації був виданий сертифікат відповідності ведення лісового господарства встановленим вимогам. Щорічно проводиться наглядова перевірка відповідності системи ведення лісового господарства стандартам управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

За результатами перевірки складається звіт про ведення лісового господарства в лісах і лісонасадженнях підприємства, підсумки оцінки ланцюжка постачання продукції, а також зауваження до невідповідності вимог стандарту FSC і рекомендації до усунення цих невідповідностей.

Лісова сертифікація включає два компоненти:

 • перший – незалежна перевірка (аудит) лісоуправління на відповідність встановленим вимогам;
 • другий – сертифікація лісопродукції, тобто відстеження ланцюжка просування продукції від виробника до споживача з її відповідним маркуванням.

Переваги запровадження лісової сертифікації:

 • розширений доступ на нові ринки збуту, особливо ті, де важливе значення приділяється екологічним вимогам;
 • підвищення конкурентноспроможності продукції та прибутковості зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
 • лісове господарство здійснюється як в інтересах працівників підприємства, так і місцевого населення;
 • лісове господарство має забезпечувати соціальні гарантії і вигоди, як на даний час, так і в майбутньому.

Екологічно орієнтоване лісоуправління:

 • збереження лісів, які мають високе природоохоронне значення;
 • збереження місць існування дикої фауни;
 • збереження і охорона рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин;
 • мінімізація негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель;
 • екологічно орієнтоване лісове господарство.

Досягається через:

 • запровадження поступових і вибіркових рубок, де це дозволяють лісівничі умови;
 • здійснення заходів щодо сприяння природному поновленню;
 • відмову від рубки сухостійних дерев, які є місцями існування дикої фауни;
 • уточнення мережі природно-заповідних територій, проведення заходів із збереженням червонокнижних рослин і тварин.