ОХОРОНА ЛІСУ

Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду" розробленою інститутом "Укрдіпроліс" і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).

Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
Андрушівське 320,8 930,9 3035,3 1246,1 205,4 5738,5 3,01
Ходорківське 1170,1 2163,2 1292,9 822,7 179,5 5628,4 2,40
Корнинське 529,5 1734,5 1864,9 552,3 192,2 4873,4 2,61
Попільнянське 139,9 579,9 1743,0 655,5 81,9 3197,2 2,98
Ружинське 153,7 219,5 6431,2 346,5 171,1 4322,0 3,03
Разом: 2314,0 5625,0 11367,3 3623,1 830,1 23759,5 2,79
Територія характеризується 2,79 класом пожежної небезпеки, що обумовлено породною структурою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок.

Обсяги заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниця вимірювання Існує Проектується додатково Прийнято 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1 Організація постійних протипожежних виставок шт. 6 6 6 щорічно
1.2 Обладнання агітвітрин в лісництв шт. 5 5 5 щорічно
1.3 Встановлення попереджувальних аншлагів шт. 165 150 150 ревізійний період
1.4 Обладнання місць відпочинку і куріння шт. 30 300 300 ревізійний період
1.5 Встановлення шлагбаумів шт. 10 100 100 ревізійний період
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1 Створення мінералізованих смуг км 1100 500 500 ревізійний період
2.2 Догляд за мінералізованими cугами км 400 2000 200 щорічно
3. Дозорно сторожові протипожежні заходи
3.1 Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря шт. 6 6 6 щорічно

Поділ території на майстерські дільниці та обходи

Найменування лісництв Загальна площа, га Дільниці Обходи
існує проектується існує проектується
кількість кількість середня площа, га кількість кількість середня площа, га
Ходорківське 5628,4 2 2 2814 10 10 562
Корнинське 4873,4 2 2 2436 8 8 609
Андрушівське 5738,5 2 2 2869 10 10 573
Попільнянське 3197,2 2 2 1589 7 7 456
Ружинське 4322,0 2 2 2161 9 9 480
Разом 23759,5 10 10 2375 44 44 540

ЛІСОЗАХИСТ

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати умовно  задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу  збільшився  в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування.
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги "Санітарних правил в лісах України" (Київ - 1995).

Щорічні обсяги заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою
1. Лісопатологічне обстеження тис.га 4,8 4,8
2. Ґрунтові розкопки ям 270 270
3. Обприскування розсадників га 7,1 4,1
4. Біологічні заходи боротьби:
– виготовлення штучних гнізд шт. 240 240
– огороджування мурашників шт. 30 30
5.Організаційно-господарські заходи:
– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб на всій території лісгоспу
– організація пунктів лісозахисту шт. 6 6
– пропаганда лісозахисту год. 20 20