З метою виявлення резерву підвищення продуктивності лісових ділянок лісовпорядкуванням визначений за укрупненими показниками ступінь використання потенційної продуктивності вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Для цього використані розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за основними цільовими лісоутворювальними породами і середні таксаційні показники. Моделі росту і продуктивності оптимальних деревостанів, що регулярно розріджуються, підготовлені кафедрою лісової таксації Національного аграрного університету (Модели роста и продуктивность оптимальных древостоев", К., УСХА, 1992; "Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии", "Урожай", 1987). Порівнюючи оптимальний середній запас на 1 га деревини вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок з його фактичним запасом на рік проведення лісовпорядкування, визначають ступінь використання потенційної продуктивності вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок.

Таксаційна характеристика деревостанів (по матеріалах безперервного лісовпорядкування 2015 р.)

Основні лісоутворюючі породи Вкриті лісовою рослинністю землі, га Середній вік, років Средній бонітет, класс Серед. повнота, Загал. серед. запас, м3/га Загальна середня зміна запасу,тис.м3
Хвойне 6826,7 65 329 34,89
Сосна 6423,7 66 1А.2 0,68 331 32,22
Ялина 401,8 46 1А.2 0,78 304 2,66
Модрина 1,2 62 1Б.3 0,73 367 0,01
Твердолистяне 12084,1 75 265 42,9
Дуб 11364,3 97 1.4 0,7 268 39,84
Граб 299,5 62 2.2 0,76 229 1,1
Ясен 255 45 1А.5 0,72 203 1,15
Клен 43,3 46 1.8 0,62 175 0,16
В’яз 42,4 33 1.7 0,74 125 0,16
Акація 79,6 51 1А.6 0,7 183 0,29
М’ягколистяне 2255,3 50 220 9,87
Береза 811 48 1А.5 0,71 188 3,18
Осика 129,9 50 1.0 0,68 248 0,64
Вільха 1112,2 49 1А.8 0,73 229 5,2
Липа 167,6 70 1.3 0,71 266 0,64
Тополя 31,5 55 3.8 0,75 353 0,2
Верби деревовидні 3,1 28 4.0 0,5 100 0,01
Інші деревні породи 36,7 42 1.0 0,7 183 0,14